LDW Real Estate hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
LDW Real Estate kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens gebruikt LDW Real Estate uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via mail of contactformulier persoonlijke gegevens naar LDW Real Estate verzendt, geeft u daarmeeLDW Real Estate toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van uw vraag of bericht.

Bij hyperlinks naar andere websites is LDW Real Estate niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

LDW Real Estate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.